Kontakty CH SZ RP
Rejestracja
Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Dane kontaktowe ogólne Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP


Dane kontaktowe:

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP

ul.Leśna, 02-800 Warszawa


Szef / sekretariat        tel.+48 261-828-430   e-mail: 
sekretariatsshszrp@ron.mil.pl
                                                                     
skrzynka mailowa czynna całą dobę
: sshsynoptyk@ron.mil.pl

Z-ca Szefa Szefostwa  tel. +48 261-828-340


Synoptyk / służba dyżurna    tel. +48 261-828-230     fax +48 261-828-474  
  
                                                                                                   
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  tel. +48 261-828-227

Wydział Ogólny tel. +48 261-828-104

Wydział Zabezpieczenia tel. +48 261-828-374

Wydział Analiz Hydrologicznych i Klimatologicznych tel. +48 261-828-914

Wydział Zabezpieczenia Informatycznego tel. +48 261-828-915

Wydział Szkolenia tel. +48 261-828-535

Wydział Zabezpieczenia Technicznego tel. +48 261-828-857

Wydział Modernizacji i Rozwoju Technicznego tel. +48 261-828-922


Numery telefonów w ramach CA MON - sześć ostatnich cyfr
Opracował: g.szypulski


 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.