Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.

Meteorologia dla pilotów - poradnik
Nowe wydawnictwo SSH SZ RP - ,,Meteorologia dla pilotów'' - poradnik 7 znajduje się w zakładce: edukacja-materiały szkoleniowe-poradnik dla pilotów.

wróć

 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.