Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.

Zgłaszanie uwag

Nowa funkcjonalność w serwisie głównym SSH SZ RP:

„Zgłaszanie uwag przez serwis www”

Jeżeli, zarejestrowany użytkownik:
• zauważy błąd na stronie
• stwierdzi, że brakuje narzędzi
• ma inne rozwiązanie problemu
• ma pomysł na nową zakładkę
• istnieje problem wysyłania biuletynów
, może bezpośrednio przez "profil" zgłosić uwagę.


"Krok po kroku" jak zgłaszać uwagę:
1) Zalogować się na stronie.2) Wejść w zakładkę „Mój profil”.3) Kliknąć na menu: „Uwagi”.4) Zalogowanemu użytkownikowi zostały udostępnione zakładki: 

              a) STATUSY UWAG – każda zgłoszona uwaga przez użytkownika zostaje wyświetlona w tabeli. Pokazywane są: Nazwa uwagi, Opis uwagi, Status (Aktualny status zgłoszonej uwagi. Aktualizowany jest w zależności od etapu realizacji zgłoszenia)
              b) NOWA UWAGA – formularz zgłaszania uwag.Temat (*pole obowiązkowe) - Temat zgłaszanej uwagi. Niezbędny przy identyfikacji zgłoszenia.
Typ zgłoszenia (*pole obowiązkowe) - w zależności od typu uwagi, prosimy wybrać: (inne zadania, błąd, nowa funkcjonalność).
System zgłoszenia (*pole obowiązkowe) – Meteorologia, Hydrologia, Klimatologia, Inne
Treść uwag (*pole obowiązkowe) i – Pole do wprowadzenie treści uwagi.


Z góry dziękujemy za pomoc!


Sekcja Projektowo - Wdrożeniowa

wróć

 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.