Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.

Wolne stanowiska służbowe

SZEFOSTWO SŁUŻBY HYDROMETEOROLOGICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP W WARSZAWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA NIŻEJ WYMINIENIONE STANOWISKA SŁUŻBOWE:LP KOMÓRKA ORGANIZACYJNA /stanowisko      STE:              SW:               U:

1 WYDZIAŁ OGÓLNY                         SPECJALISTA    STE: mjr    22C01 99Z99     14B 

2 SEKCJA METEOROLOGICZNA      SZEF SEKCJI     STE: mjr    22F01 22F03      14B 

3 SEKCJA METEOROLOGICZNA      METEOROLOG  STE: pdf. st.  22F21 28D21      8/9/10 

4 SEKCJA METEOROLOGICZNA      METEOROLOG  STE: pdf. st.  22F21 28D21      8/9/10 

5 SEKCJA METEOROLOGICZNA      AEROLOG          STE: por./kpt.22F01 22F03      12A/13A 

6 SEKCJA METEOROLOGICZNA      METEOROLOG  STE: pdf. st.  22F21 28D21      8/9/10 

7 SEKCJA METEOROLOGICZNA      AEROLOG          STE: por./kpt.22F01 22F03      12A/13A 

8 SEKCJA METEOROLOGICZNA      METEOROLOG  STE: pdf. st.  22F21 28D21      8/9/10 

9 SEKCJA METEOROLOGICZNA      METEOROLOG  STE: pdf. st.  22F21 28D21      8/9/10 

10 SEKCJA METEOROLOGICZNA      METEOROLOG  STE: pdf. st.  22F21 28D21      8/9/10 

11 WYDZIAŁ ANALIZ HYDROLOGICZ.
        I KLIMATOLOGICZNYCH               
SPECJALISTA    STE: mjr    22F01 22F02      14B 

12 WYDZIAŁ ANALIZ HYDROLOGICZ.
        I KLIMATOLOGICZNYCH               
                                             PODOFICER SPECJALISTA  STE: pdf. st.  22F23                8/9/10 

13 SEKCJA EKSPLOATACJI
        SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

                           STARSZY ADMINISTRATOR SYSTEMU STE: por./kpt.28D01 99Z99     12A/13A 

14 SEKCJA PROJEKTOWO-
        WDROŻENIOWA                             
SZEF SEKCJI     STE: mjr   28C01 99Z99      14B 

15 WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA
        TECHNICZNEGO                              
SPECJALISTA  STE: mjr   28B01 99Z99      14B 

16 WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA
        TECHNICZNEGO                    
STARSZY TECHNIK  STE: pdf.    28D21 99Z99      5/6/7 

17 WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA
        TECHNICZNEGO                     
STARSZY TECHNIK STE: pdf.  38A22 99Z99       5/6/7 

18 WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA
        TECHNICZNEGO                     
STARSZY TECHNIK STE: pdf. 38A21 99Z99       5/6/7 

19  WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA
        TECHNICZNEGO                     
STARSZY TECHNIK STE: pdf.  28D21 99Z99     5/6/7 

20  WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA
        TECHNICZNEGO                     PODOFICER
                                                          SPECJALISTA
          STE: pdf. st.   38A23 99Z99   8/9/10 

21  PION OCHRONY
        INFORMACJI NIEJAWNYCH   PEŁNOMOCNIK DS.       STE:por.kpt.  54D01
 99Z99      12A/13
                                                          OCHRONY INFORMACJI
                                                          NIEJAWNYCH
.    

22  SEKCJA ORGANIZACYJNO
        -KADROWA                               SPECJALISTA           STE:pdf. st. 
  54D21 99Z99      8/9/10

Wymagane dokumenty i oświadczenia do ww. stanowisk:
1.    CV;
2.    Kserokopia innych dokumentów potwierdzających wykształcenie lub ukończone kursy.  

Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Adres i nr. telefonów do kontaktów: 

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP ul. Leśna, 02-800 Warszawa; tel.: 261-828-858, 261-828-105, 261-828-108.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
2. Administratorem danych osobowych jest Szef SSH SZ RP
3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem 261-828-104

4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko służbowe 5. Odbiorcami danych osobowych będzie Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko służbowe, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez SSH SZ RP narusza przepisy RODO.

wróć

 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.