Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-138 lub +48 261-828-559(po godzinach służbowych)
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.

Piknik PGE Narodowy
 Zapraszamy wszystkich chętnych na największy w Polsce piknik wojska oraz slużb podległych MSWiA, któru odbędzie się wokól PGE Narodowego w dniu 05.10.2019 od godz. 15:00.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/najwiekszy-w-polsce-piknik-wojskowy-i-sluzb-mswia2 wróć

 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.