Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.

Kwalifikacje
Informuje, że w dniu 30 września 2021 r. w Szefostwie Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP w Warszawie, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych na stanowiska wskazane w załączniku.
Dodatkowo informuję, że kwalifikacje rozpoczynają się o godz. 7.30. 
Miejsce stawiennictwa: Biuro Przepustek, ul. Leśna, 02-800 Warszawa. 
Kandydaci zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji,
- ubiór sportowy,
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z WF .
- zaświadczenie / certyfikat o szczepieniu przeciwko COVID-19 lub test z wynikiem ujemnym.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali: ppłk Adam RZESZOTEK (tel.: 261-828-104), kpt. Marta POTEREK CHWAŁA (tel.: 261-828-105).
 

WYKAZ
stanowisk służbowych w korpusie oficerów zawodowych
 
1. PODOFICER SPECJALISTA CHOR./ ST. CHOR./ ST. CHOR. SZT. 38A23 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistycznej
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

2. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 28D21 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności łączności i informatyki
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

3. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 28D21 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności łączności i informatyki lub meteorologii
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

4. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 28D21 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności łączności i informatyki lub meteorologii
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

5. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 38A21 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistycznej
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

6. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 38A22 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistycznej
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE
 
wróć

 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.