Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-138 lub +48 261-828-559(po godzinach służbowych)
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.

Ćwiczenia Cadre Focus 17 – 1
 ĆWICZENIA CADRE FOCUS 17 – 1

 

W połowie czerwca (12-15) w trzech miejscowościach na terenie Niemiec (Wiesbaden, Mainz oraz Wackernheim) odbyło się ćwiczenie CADRE FOCUS 17-1. Ćwiczenie to organizowane jest w celu przygotowania do gotowości podjęcia zabezpieczenia meteorologicznego na potrzeby USEUCOM i ASAFRICOM w czasie misji wojskowych.  W tym roku organizatorzy (7th Weather Squadron) zaprosili meteorologów z Polski, Niemiec i Węgier. Stronę polską reprezentowali synoptycy z Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych i 1 BLTr (1 oficer i 2 podoficerów).
       Zaproszeni goście mogli zapoznać się z kodowaniem informacji meteorologicznych podczas działań operacyjnych FALOP, praktycznego wykorzystania radiostacji, oceną uszkodzeń ciała na polu walki i wzywania MEDEVAC. Jednym z elementów ćwiczeń był marsz na orientację oraz ćwiczenie ewakuacji w oporządzeniu bojowym z HMMWV Egress Assistance Trainer. Podczas ćwiczeń uczestnicy zapoznali się ze strukturą służb meteorologicznych. Niezwykle cenne była wymiana doświadczeń z zabezpieczenia meteorologicznego realizowanego przez poszczególne państwa. Tekst: mjr Wojciech Czarnecki

wróć

 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.