Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-559 lub +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl
Brak służbowego adresu e-mail skutkuje usunięciem konta.

Kompozycje RGB - opisy
1.    KOMPOZYCJA CLOUD ANALYSIS 3 – zastosowanie:
- główne: mgły i chmury niskie
- rozróżnia chmury niskie od średnich i wysokich, pozwala ocenić optyczną gęstość chmur, ich budowę (rozmiar i stan skupienia cząstek) i temperaturę
- rodzaje powierzchni terenu: ląd, woda
- TYLKO NOC (składa się z kanałów termalnych MSG/SEVIRI: IR3.9, IR10.8 i IR12.0)
- więcej informacji w zakładce Edukacja: http://www.meteo.mil.pl/userfiles/documents/5._kompozycje_convection_day_globe,_cloud_analysis_3_i_dust.pdf

2.    KOMPOZYCJA DAY NATURAL COLORS – zastosowanie:
- główne: mgły i chmury niskie
- detekcja i rozróżnianie chmur wodnych od chmur lodowych
- rodzaje powierzchni terenu: ląd, woda, pokrywa śnieżna, roślinność, pustynia
- TYLKO DZIEŃ (składa się z kanałów widzialnych  MSG/SEVIRI: NIR1.6, VIS0.8 i VIS0.6)
- więcej informacji w zakładce Edukacja: http://www.meteo.mil.pl/userfiles/documents/3._kompozycje_rgb_msg_.pdf

3.    KOMPOZYCJA CONVECTION DAY 2 – zastosowanie:
- główne: budowa i klasyfikacja chmur, w tym mgły i chmury niskie, konwekcja
- rozróżnia chmury opadowe od nieopadowych i wodne od lodowych. Dobra do detekcji komórek burzowych
- rodzaje powierzchni terenu: ląd, woda, pokrywa śnieżna, roślinność, pustynia
- TYLKO DZIEŃ (składa się z kanałów widzialnych  MSG/SEVIRI: VIS0.6, NIR1.6, i termalnego IR10.8)
- więcej informacji w zakładce Edukacja: http://www.meteo.mil.pl/userfiles/documents/5._kompozycje_convection_day_globe,_cloud_analysis_3_i_dust.pdf

4.    KOMPOZYCJA DUST – zastosowanie:
- główne: chmury, w tym także mgły i chmury niskie, pył
- rozróżnia chmury niskie od średnich i wysokich, pozwala ocenić optyczną gęstość chmur oraz ich temperaturę
- rodzaje powierzchni terenu: ląd, woda, pustynia, ciepły/chłodny
- CAŁA DOBA (składa się z kanałów termalnych  MSG/SEVIRI: IR12.0, IR10.8, IR8.7)
- więcej informacji w zakładce Edukacja: http://www.meteo.mil.pl/userfiles/documents/5._kompozycje_convection_day_globe,_cloud_analysis_3_i_dust.pdf

5.    KOMPOZYCJA CONVECTION DAY HRV 5 – zastosowanie:
- główne: chmury, w tym: mgły i chmury niskie, konwekcja
- wysoka rozdzielczość
- detekcja i rozróżnianie chmur wodnych od chmur lodowych
- rodzaje powierzchni terenu: ląd, woda, pokrywa śnieżna, roślinność, pustynia
- TYLKO DZIEŃ (składa się z kanałów widzialnych  MSG/SEVIRI: HRV i NIR1.6)
- więcej informacji w zakładce Edukacja: http://www.meteo.mil.pl/userfiles/documents/4._kompozycje_day_solar_i_convection_day_hrv5.pdf

6.    KOMPOZYCJA SEVERE STORMS – zastosowanie:
- główne: intensywność konwekcji
- pozwala wyróżniać wśród komórek burzowych te związane z najgwałtowniejszymi zjawiskami
- rodzaje powierzchni terenu: ląd, woda
- TYLKO DZIEŃ (składa się z kanałów termalnych  MSG/SEVIRI: WV6.2, WV7.3, IR3.9, IR10.8 i widzialnych: NIR1.6 i VIS0.6)
- więcej informacji w zakładce Edukacja: http://www.meteo.mil.pl/userfiles/documents/6._kompozycje_severe_storms_i_airmass.pdf

7.    KOMPOZYCJA AIRMASS – zastosowanie:
- główne: masy powietrza, cyklogeneza, jet-stream
- pozwala rozróżnić masy powietrza polarnego od zwrotnikowego, chłodne od ciepłych i wilgotne od suchych, monitorować procesy cyklogenezy, jet-stream oraz obserwować chmury każdego piętra
- rodzaje powierzchni terenu: -
- CAŁA DOBA (składa się z kanałów termalnych  MSG/SEVIRI: WV6.2, WV7.3, IR9.7 i IR10.8).
- więcej informacji w zakładce Edukacja: http://www.meteo.mil.pl/userfiles/documents/6._kompozycje_severe_storms_i_airmass.pdf

wróć

 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.