Rejestracja

Wszystkie dane podawane są w czasie UTC za wyjątkiem miejsc gdzie jest jednoznacznie podane, że jest inaczej. Dane podawane w serwisie mają charakter informacyjny!!!
Informacje w sprawie dostępu do serwisu pod numerem tel. +48 261-828-138
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska: Prosimy o niezwłoczną zmianę adresu e-mail w profilu użytkownika na pocztę w domenie @ron.mil.pl

Panel rejestracji
Login:
Imię:
Nazwisko:
Stopień wojskowy/Tytuł:
(dla żołnierzy i pracowników wojska poczta w domenie @ron.mil.pl)
Email: (indywidulany adres email !!!)
Telefon: (jeżeli to możliwe telefon CA MON)
Fax:
Jednostka organizacyjna:
Miejscowość:
Profil: (np.: synoptyk, pilot, hydrolog, zarządzanie, ...)
Hasło (min 8 znaków): Min. 8 znaków w tym przynajmniej 1 znak inny niż litera
Hasło (powtórz):
 
 

Prawa autorskie©2007 SSH SZ RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.