Registration
All data are given in time UTC except for the places where it is expressly stated to the contrary, The data provided on this website are informative!!!


Zadania SSH SZ RP

Podstawowym celem utworzenia SSH SZ RP była konieczność dostosowania osłony meteorologicznej wojsk do standardów państw Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization – NATO) oraz przepisów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organisation – ICAO). Zachodzące w Siłach Zbrojnych przeobrażenia, po akcesji do NATO, wymusiły radykalne zmiany w zakresie procedur zabezpieczenia meteorologicznego działań lotnictwa. Celem działania jednostki stało się zapewnienie załogom statków powietrznych warunków bezpiecznej realizacji zadań, bez względu na ich przynależność państwową.

Personel jednostki, będący zespołem specjalistów-meteorologów o najwyższych kwalifikacjach, uczestniczy w zabezpieczeniu szkolenia lotniczego wszystkich ćwiczeń wojskowych - krajowych i międzynarodowych, zapewnia osłonę meteorologiczną wojskowych przelotów zagranicznych, bierze udział w pracach Komisji Badań Wypadków Lotniczych MON. Zadaniem szczególnym, wymagającym profesjonalizmu i odpowiedzialności jest zabezpieczenie meteorologiczne przelotów wojskowym transportem powietrznym najważniejszych osób w Państwie.

SSH SZ RP, dla zapewnienia bezpiecznych startów i lądowań statków powietrznych w dowolnym obszarze świata, zbiera, gromadzi i przetwarza w czasie rzeczywistym dane hydrometeorologiczne z obszaru globu ziemskiego. Służba meteorologiczna SP, której ogniwem wykonawczym jest SSH, połączona w ramach systemu ACEWAX (Allied Command Europe Weather Information Exchange) za pomocą łączy przewodowych i satelitarnych, stanowi integralną część służb meteorologiczno-oceanograficznych (METOC) NATO. Dane spoza obszarów krajów członkowskich NATO pozyskuje i przesyła w ramach Globalnego Systemu Teleko-munikacyjnego (Globar Telcommunication System – GTS) Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Stałej Lotniczej Sieci Telekomunikacyjnej (Aeronautical Fixed Telecommunication Network – AFTN) ICAO.

Od marca 2003 roku SSH SZ wraz z trzema innymi wojskowymi ośrodkami prognoz:

  • USAFE Operational Weather Squadron w Sembach - Niemcy;
  • RNLAF Meteorological Group w Woensdrecht - Holadia;
  • Fleet Weather and Oceanographic Centre w Northwood – Wielka Brytania

pełni rolę Regionalnego Centrum Meteorologicznego AFNORTH. Jego zadaniem w tej dziedzinie działalności jest między innymi zapewnienie osłony meteorologicznej sił NATO operujących w rejonie odpowiedzialności AFNORTH - GMGO (German Military Gophysical Office) w Traben-Trarbach (Niemcy), musi zatem przejąć część jego zadania.

 

Zmiany organizacyjne zachodzące w SZ RP stawiają przed jednostką nowe wyzwania, w tym między innymi znaczący udział w osłonie Wojsk Lądowych, dostarczenie danych rzeczywistych i prognostycznych dla ośrodków analizy skażeń, czy opracowanie i wdrożenie metod prognozowania dla nowo wdrażanego sprzętu wojskowego.

Editor: mjakubowska


 

Copyright©2007 HS-PAF All rights reserved.