Registration
All data are given in time UTC except for the places where it is expressly stated to the contrary, The data provided on this website are informative!!!


Tradycje i symbolika

 

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP

 

 

 

  

I.              Tradycje i symbolika

 

Szefostwo jest jednostką wojskową bezpośrednio podporządkowaną pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. Przeznaczone jest do zabezpieczenia hydrometeorologicznego działań Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MON. Pełni funkcję centralnego organu w odniesieniu
do wszystkich komórek meteorologicznych w  SZ RP w zakresie zbierania, opracowywania i rozpowszechniania informacji meteorologicznych, hydrologicznych, satelitarnych, radarowych oraz aerologicznych. Stacjonuje
w garnizonie Warszawa.

 

Święto

 

Minister Obrony Narodowej zarządzeniem nr 110/MON z dnia 05 października 2012 r. ustanowił datę dorocznego święta Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP w Warszawie w dniu 23 marca.

 

Oznaka rozpoznawcza

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 358/MON z dnia
15 listopada 2012 r. zatwierdził wzór oznaki rozpoznawczej Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP
w Warszawie.

 

Oznaka rozpoznawcza zaprojektowana jest w kształcie koła
i występuje w dwóch odmianach (na mundur wyjściowy oraz na mundur polowy). Symbolika nawiązuje zarówno do zadań realizowanych przez Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, jak i odzwierciedla przynależność do grupy osobowej służby meteorologicznej. Zasadniczy element oznaki czyli Róża Wiatrów to uproszczony, graficzny model meteorologicznych statystyk kierunków
i prędkości wiatrów. Tło w postaci globu ziemskiego to zdjęcie satelitarne, które wykorzystywane jest w codziennej pracy specjalistów służby jako podkład do map synoptycznych.

 

Odznaka pamiątkowa

 

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 358/MON z dnia
15 listopada 2012 r. zatwierdził wzór odznaki pamiątkowej
i legitymacji oraz regulamin nadawania tej odznaki Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP w Warszawie.

 

Odznaka pamiątkowa zaprojektowana jest w kształcie wielokąta. Jej zasadniczy element stanowi oznaka grupy osobowej służby meteorologicznej z umieszczonym w części centralnej (bezpośrednio na wyeksponowanym elemencie oznaki – róży wiatrów) orzełkiem wojskowym. Oznaka otoczona jest wieńcem z liści dębowych, który w miejscu wiązania jest ozdobiony srebrną wstęgą ze skrótem nazwy jednostki Symbolika odznaki nawiązuje do zadań realizowanych przez Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP oraz specyfiki jednostki, jako centralnego ośrodka prognostycznego.

 

 

 

Editor: pajurek


 

Copyright©2007 HS-PAF All rights reserved.