Registration
All data are given in time UTC except for the places where it is expressly stated to the contrary, The data provided on this website are informative!!!


Dane kontaktowe ogólne Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP


Dane kontaktowe:

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP

ul.Leśna, 02-800 Warszawa


Szef / sekretariat        tel.+48 261-828-430   e-mail: 
sekretariatsshszrp@ron.mil.pl
                                                                     
skrzynka mailowa czynna całą dobę
: sshsynoptyk@ron.mil.pl

Z-ca Szefa Szefostwa  tel. +48 261-828-340


Synoptyk / służba dyżurna    tel. +48 261-828-230     fax +48 261-828-474  
  
                                                                                                   
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  tel. +48 261-828-227

Wydział Ogólny tel. +48 261-828-104

Wydział Zabezpieczenia tel. +48 261-828-374

Wydział Analiz Hydrologicznych i Klimatologicznych tel. +48 261-828-914

Wydział Zabezpieczenia Informatycznego tel. +48 261-828-915

Wydział Szkolenia tel. +48 261-828-535

Wydział Zabezpieczenia Technicznego tel. +48 261-828-857

Wydział Modernizacji i Rozwoju Technicznego tel. +48 261-828-922


Numery telefonów w ramach CA MON - sześć ostatnich cyfr
Opracował: g.szypulski


 

Copyright©2007 HS-PAF All rights reserved.