Registration
All data are given in time UTC except for the places where it is expressly stated to the contrary, The data provided on this website are informative!!!


Prywatnosc

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
 
„ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP z siedzibą w Warszawie, ul. Leśna;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych SSH SZ RP, e-mail: ………………. ;
3) podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego; 
4) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego; 
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do pracy w SSH SZ RP na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO);  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są komórki organizacyjne realizujące proces rekrutacji;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia przesłania CV;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z kolejnego procesu rekrutacji;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.”.

Opracował: g.szypulski


 
 

Copyright©2007 HS-PAF All rights reserved.