Registration

All data are given in time UTC except for the places where it is expressly stated to the contrary, The data provided on this website are informative!!!


Wolne stanowiska służbowe

SZEFOSTWO SŁUŻBY HYDROMETEOROLOGICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP W WARSZAWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA NIŻEJ WYMINIENIONE STANOWISKA SŁUŻBOWE:

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Stopień etatowy:

 

POR. / KPT. (POR. / KPT. MAR.)

Korpus osobowy, grupa osobowa, specjalność wojsk.:

 

54D01/99Z99

Grupa uposażenia:

 

12A/13

Wymagania niezbędne:

 

UKOŃCZENIE PRZESZKOLENIA DLA PEŁNOMOCNIKÓW DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PRZEPROWADZONE PRZEZ AGENCJĘ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (ABW) LUB SŁUŻBĘ KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO (SKW)

Doświadczenie zawodowe:

 

ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH LUB DOWÓDCZEJ LUB SZTABOWEJ LUB LOGISTYCZNEJ

Umiejętności:

 

KIEROWANIA ZESPOŁEM,
PLANOWANIA DZIAŁAŃ,
WSPÓŁPRACY W ZESPOLE,
USTALANIA PRIORYTETÓW SWOJEJ PRACY ORAZ JEJ ORGANIZACJA,
OCENIANIA PODWŁADNYCH,
ORGANIZACJI I PRECYZOWANIA ZAMIARU DZIAŁANIA,
KONCEPCYJNEGO MYŚLENIA ORAZ WYCIĄGANIA I PRZEDSTAWIANIA WNIOSKÓW
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA: - ANGIELSKI, S:2,M:2,C:2,P:2

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET. 

SPECJALISTA – WYDZIAŁ OGÓLNY


Stopień etatowy:

 

MJR /KMDR PPOR./

Korpus osobowy, grupa osobowa, specjalność wojsk.:

 

22C01/99Z99

Grupa uposażenia:

14B

Doświadczenie zawodowe:

 

ZAJMOWANIE STANOWISK W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ LUB MOBILIZACYJNEJ.

Umiejętności:

ORGANIZATORSKIE;
WSPÓŁPRACY.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA: - ANGIELSKI, S:2,M:2,C:2,P:2

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET.

SPECJALISTA – WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Stopień etatowy:

 

MJR /KMDR PPOR./

Korpus osobowy, grupa osobowa, specjalność wojsk.:

 

22C01/99Z99

Grupa uposażenia:

 

14B

Doświadczenie zawodowe:

 

ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI.

Umiejętności:

ORGANIZACJI PRACY
ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SPRZĘTU WOJSKOWEGO.

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA: - ANGIELSKI, S:2,M:2,C:2,P:2

Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET.


Wymagane dokumenty i oświadczenia do ww. stanowisk:
1.    CV;
2.    Kserokopia innych dokumentów potwierdzających wykształcenie lub ukończone kursy.

 

Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Adres i nr. telefonów do kontaktów:

 

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP ul. Leśna, 02-800 Warszawa; tel.: 261-828-858, 261-828-105, 261-828-108.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.
2. Administratorem danych osobowych jest Szef SSH SZ RP
3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem 261-828-104

 

4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko służbowe

 

5. Odbiorcami danych osobowych będzie Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko służbowe, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez SSH SZ RP narusza przepisy RODO.

back

 

Copyright©2007 HS-PAF All rights reserved.