Registration

All data are given in time UTC except for the places where it is expressly stated to the contrary, The data provided on this website are informative!!!


Kwalifikacje
Informuje, że w dniu 30 września 2021 r. w Szefostwie Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP w Warszawie, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych na stanowiska wskazane w załączniku.
Dodatkowo informuję, że kwalifikacje rozpoczynają się o godz. 7.30. 
Miejsce stawiennictwa: Biuro Przepustek, ul. Leśna, 02-800 Warszawa. 
Kandydaci zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji,
- ubiór sportowy,
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z WF .
- zaświadczenie / certyfikat o szczepieniu przeciwko COVID-19 lub test z wynikiem ujemnym.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali: ppłk Adam RZESZOTEK (tel.: 261-828-104), kpt. Marta POTEREK CHWAŁA (tel.: 261-828-105).
 

WYKAZ
stanowisk służbowych w korpusie oficerów zawodowych
 
1. PODOFICER SPECJALISTA CHOR./ ST. CHOR./ ST. CHOR. SZT. 38A23 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistycznej
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

2. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 28D21 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności łączności i informatyki
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

3. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 28D21 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności łączności i informatyki lub meteorologii
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

4. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 28D21 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności łączności i informatyki lub meteorologii
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

5. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 38A21 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistycznej
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE

6. STARSZY TECHNIK SIERŻANT/ STARSZY SIERŻANT/ MŁODSZY CHORĄŻY 38A22 99Z99
- Ukończenie szkoły średniej
- Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistycznej
- Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: POUFNE
 
back

 

Copyright©2007 HS-PAF All rights reserved.