Registration

All data are given in time UTC except for the places where it is expressly stated to the contrary, The data provided on this website are informative!!!


Kwalifikacje
 W dniu 4 września 2019 r. w Szefostwie Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP w Warszawie, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych na stanowiska wg nw. wykazu.
Kwalifikacje rozpoczynają się o godz. 7.30. 
Miejsce stawiennictwa: Biuro Przepustek, ul. Leśna, 02-800 Warszawa. Kandydaci zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji,
- ubiór sportowy.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali: mjr Artur PIRÓG (tel.: 261-828-858), kpt. Marek SULKOWSKI (tel.: 261-828-105).

WYKAZ
stanowisk służbowych w korpusie oficerów zawodowych
   

1. MŁODSZY OFICER - PODPORUCZNIK / PORUCZNIK (PODPORUCZNIK / PORUCZNIK MARYNARKI) STE: 22C01-99Z99
- posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego),
- zajmowanie stanowiska w obszarze działalności operacyjnej lub mobilizacyjnej lub sztabowej (w przypadku -stanowiska dla absolwenta - niewymagane),
- poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET

2. SYNOPTYK - PODPORUCZNIK / PORUCZNIK (PODPORUCZNIK / PORUCZNIK MARYNARKI) STE: 22F01- 22F03
- posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego),
- ukończenie studiów wyższych (studium oficerskiego) o specjalności meteorologicznej lub pokrewnej,
- zajmowanie stanowiska w obszarze działalności meteorologicznej (w przypadku stanowiska dla absolwentów niewymagane),
- poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: TAJNE, NATO SECRET.

3.
STARSZY SYNOPTYK - PORUCZNIK / KAPITAN (PORUCZNIK / KAPITAN MARYNARKI) STE:
 22F01-22F03
- posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego),
- ukończenie studiów wyższych (studium oficerskiego) o specjalności meteorologicznej lub pokrewnej,
- zajmowanie stanowiska w obszarze działalności meteorologicznej, 
- poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych: TAJNE, NATO SECRET.
 
back

 

Copyright©2007 HS-PAF All rights reserved.